Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: „Nyerj stílusosan!” (a továbbiakban: „Játék”). Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: “Szervező”) az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a Játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2018. január 11. napján 00.00.00 órától 2018. február 28. napján 23.59.59 óráig tart. A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük). A regisztráció és (pályázatbeküldés) a vásárlást igazoló blokkadatok, és online vásárlás esetén, a szállítólevél sorszámának szerverre történő feltöltésének határideje: 2018. február 28. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásánál a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek:

A Játékban a Szervező által forgalmazott, és a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt, Magyarországon, valamelyik Auchan üzletben vagy az Auchan online áruházában (https://online.auchan.hu/) vásárolt Schwarzkopf (Color Expert, Live, Palette, Natural&Easy, Perfect Mousse, #PureColor, got2b, Taft, Gliss Kur, Schauma, Essence Ultime, Seborin, Schwarzkopf Men, Freshlight) termékek vesznek részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 

 1. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon legalább 1 darabot (egy darab) a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül bármely magyarországi Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházában (https://online.auchan.hu/), őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, illetve online vásárlás esetén, a szállítólevelet.

Ezt követően a Játékban a www.createyourstyle.auchan.hu internetes oldalon, a továbbiakban „Weboldal”, történő, személyes adatainak regisztrációjával, majd a vásárlást igazoló blokk, illetve elektronikus vásárlás esetén a szállítólevél adatainak megadásával tud részt venni.

A regisztráció során meg kell adni a Játékos nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakhelyének irányítószámát, el kell fogadnia a Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú felhasználásához való hozzájárulását az Auchan Magyarország Kft. részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos a megadott e-mail címével és az általa megadott jelszóval fog tudni belépni a Weboldalra és játszani (pályázatot beküldeni), azaz a vásárlások adatait feltölteni.

A blokk azonosítására szolgáló adatok közül az alábbiakat kell megadni a Játékosnak: áruház kiválasztása, ahol a vásárlás történt, AP kód, NAV ellenőrző kód, (online vásárlás esetén a szállítólevél sorszámának az utolsó 6 számjegyét kell rögzíteni), megvásárolt a Játékban résztvevő termékek darabszáma, vásárlás dátuma, vásárlás időpontja.

Minden pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

A regisztrációval, pályázatbeküldéssel kapcsolatos feltételek: Ugyanazon személy csak egy regisztrációra jogosult. Ugyanakkor több, a Játék feltételeit kielégítő, vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

Ugyanazon személy csak egy darab nyereményre jogosult.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát/szállítólevelet, vagy számla esetén annak másolatát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a Játék időtartamában, a Játékban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az 5. pont alatti mennyiségben.

Egy blokk/szállítólevél adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a blokkon/szállítólevélen több a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel. Ugyanakkor abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a pályázatban (maximum 10 db), akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú pályázatként kerül figyelembevételre a sorsolás során. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon/szállítólevélen szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon legfeljebb három pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 1 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 5 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

 

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén szállítólevél, vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra.

A vásárlást igazoló blokk/szállítólevél (online vásárlás esetén), számla eredeti, sértetlen példányát 2018. március 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező regisztrációkat, pályázatokat a Játék szervere nem tudja fogadni. A regisztrációt, pályázatbeküldést egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internet szolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, vagy a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt vagy pályázatbeküldést nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 

 1. Nyeremények:

Fődíj:

3 (három) darab Instax SQ 10 fényképezőgép.

Egyéb díjak:

10 db Schwarzkopf termékekből összeállított termék válogatás 5000 Ft értékben, Schwarzkopf #Create Your Style díszdobozban.

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes, érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

 

 1. Sorsolás:

A nyeremények nyertesei sorsolás útján kerülnek meghatározásra.

A sorsolás időpontja: 2018. március 5. 14:00 óra, helyszíne: A4C Marketing Kft. irodája 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7 felől).

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

Elsőként az 3 (három) darab Instax SQ 10 fényképezőgép nyerteseit sorsoljuk ki, majd ezt követően az 10 (tíz) darab Schwarzkopf #Create Your Style díszdoboz nyertesét.

A fődíj esetében 10 (tíz), míg a további díjak esetében 15 (tizenöt) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A nyertesek listája – név és helységnév – a sorsolást és a nyereményre való jogosultság ellenőrzését követően a www.createyourstyle.auchan.hu oldalon elérhetővé válik.

A tartaléknyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
 • ha a nyertes a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát/szállítólevelet, vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolítónak vagy,
 • ha a Lebonyolító a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
 • ha a nyertes korábban már nyereményt nyert jelen Játékban (Egy személy a Játék során egy díjra jogosult), illetve
 • ha a nyertes vagy pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első tartaléknyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. tartaléknyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további tartaléknyertes követ. A tartaléknyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, ugyanazon Játékos a Játék során csak egy nyereményre jogosult.

A nyeremények nyerteseit az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket és lakhelyüket a település megnevezésével a Játék honlapján közzé tesszük.

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

 1. A nyereményre való jogosultság ellenőrzése:

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/szállítólevelet nevével, címével, telefonszámával „Nyerj stílusosan!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). Számla esetén a számláról készült másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az nyerjstilusosan@a4c.hu e-mail címre.

A vásárlást igazoló eredeti blokkok/szállítólevelek, illetve számlamásolatok beérkezését követően a Szervező és Lebonyolító ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét valamint a pályázat érvényességét.

Nyertesek a nyereményeiket postai úton vagy futár által kapják meg, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át.

A Játékos által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához/szállítólevélhez tartozó adatoknak valamint a regisztráció során megadott névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla/szállítólevél és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/szállítólevelet/számlát, vagy számla esetén annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló dokumentumok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló dokumentumok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható blokkal/nyugtával nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül.

A beküldött regisztrációk/blokkok/számlák/szállítólevelek érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk/szállítólevél/számla, vagy számla esetén annak másolatának beküldése a megadott címre.

 

 1. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek stb., illetve a nyeremény elszállításának költségei, ide nem értve a nyeremény postai vagy futárszolgálattal történő küldésének költségeit, a nyertest terhelik.

 

 1. Adatkezelés:

Az adatkezelő és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma, blokk adatai, IP címe.

A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azok a Szervező, a Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) részére csak a nyertesekre vonatkozóan kerül továbbításra. Az adatok feldolgozását az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) végzi.

Jelen Játék adatkezelője az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozza a Játék oldalán legkésőbb 2018. március 31-ig,
 3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisít azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a Weboldalon megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, és így beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi az Auchan Magyarország Kft. számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. A Szervező a nyertesek pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat 2026. december 31-ig őrzi meg.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) meghatározott módon és esetekben az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs Sport u. 2-4, Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy info centerében, vagy a www.auchan.hu hírlevél menüpontjában tett írásbeli nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben, illetőleg a borítékon „Henkel – adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, kérelmezheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az Auchan Magyarország Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos többek között kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az nyerjstilusosan@a4c.hu e-mail címen, adatkezelési kérelem tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játék webszervere nem használ cookie-kat.

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatkezelő/Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 

 1. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető www.createyourstyle.auchan.hu honlapon.

A Játék ideje alatt, illetve 2018. március 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet nyerjstilusosan@a4c.hu üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

 

Budapest, 2018. január 11.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező